En ny læringsportal om plastgenanvendelse – CIRKLA.dk – er i dag blevet lanceret. På portalen findes information om veje til øget plastgenanvendelse, samt onlinekurser med fokus på plast. Derudover er der også åbnet op for tilmelding til de første kurser, der afholdes hos AVL A/S i regi af CIRKLA.

Hvis danske virksomheder bliver endnu bedre til at genanvende plast, og tænker cirkulær økonomi ind i fremtidigt produktdesign, så forbedrer det industriens konkurrenceevne og muligheden for vækst og værdiskabelse.

Det er filosofien bag projektet ’Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri’, der gennemføres af Industriens Fond, Plastindustrien, Aalborg Universitet, PlanMiljø og genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S.

Det handler grundlæggende om en ny tilgang til hvad der er affald, mener Mads Lebech, der er adm. direktør i Industriens Fond:
– Genanvendelse, bæredygtighed og cirkulære forretningsmodeller skal højere op på agendaen hos både leverandører, producenter og aftagere af plast. Den enes affald kan være den andens råvare. Det vil styrke både bundlinje og konkurrenceevne hos virksomhederne. Derfor skal der udbredes viden om emnet og det store potentiale til virksomheder på tværs af ikke mindst plastindustrien. Det harmonerer også godt med Industriens Fonds stærke fokus på, at innovation med udgangspunkt i FN’s Verdensmål vil blive en positiv konkurrenceparameter for danske virksomheder.

En af kerneaktiviteterne i projektet er udviklingen af den digitale læringsportal CIRKLA.dk, der lanceres i dag. Hovedformålet med portalen er at tilføre viden til hele værdikæden, da netop manglende viden er en væsentlig barriere for plastgenanvendelse.

Gitte Buk Larsen, forretningsudviklings- og markedsføringschef i Aage Vestergaard Larsen A/S, fortæller:
– CIRKA.dk er stedet, hvor man kan søge viden om plastgenanvendelse – for eksempel via et leksikon og aktuelle informationsartikler med gode cases. Derudover vil der også være forskellige online-kurser, som man kan gennemføre for at tilegne sig værdifuld viden. CIRKLA.dk vil løbende blive tilført ny viden, nye artikler og flere kurser, så vi sikrer, at portalen er et samlingssted for hele værdikæden.

Åben for tilmelding til fysiske kurser
En anden vigtig aktivitet i projektet er at tilbyde en række fysiske kurser i regi af det nyetablerede akademi for plastgenanvendelse. Med lanceringen af CIRKLA.dk, er der også åbnet op for tilmelding til de første éndagskurser, der gennemføres hos Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager den 14. november og den 22. november.
Det første kursus bærer titlen ’Kender du plasten? – Basis’, hvor deltagerne føres gennem emner som plasttyper, bioplast kontra bionedbrydelig plast, sortering og cirkulær økonomi. Målgruppen for de første basiskurser er medarbejdere i den plastproducerende industri såvel som den plastforbrugende industri. Senere åbnes der op for flere kurser, blandt andet målrettet detailhandlen og byggeriet.

Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien siger:
– Mange virksomheder er allerede godt i gang med at øge plastgenanvendelsen, men der er stadigvæk et stort uudnyttet potentiale i Danmark. En stor barriere er i dag manglende viden om mulighederne, og det agter vi at gøre noget ved via den nye digitale læringsplatform og vores fysiske akademikurser. Samlet set skal projektindsatsen bidrage til, at langt mindre plast bliver forbrændt eller sendt til udlandet. Øget genanvendelse fører til billigere råvarer og nye grønne arbejdspladser.

Kontaktoplysninger:
– Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, td@plast.dk / 2949 4608

– Ole Østrup, formidlingschef, Industriens Fond, oos@industriensfond.dk / 2380 0660

– Gitte Buk Larsen, forretningsudvikling- og markedsføringschef i Aage Vestergaard Larsen A/S, gbl@avl.dk / 2169 6336

Yderligere information:
Via disse links kan du læse mere om de hidtidige aktiviteter i projekt ’Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri’:
https://plast.dk/2018/02/mere-100-personer-deltog-opstarten-nyt-plastgenanvendelsesprojekt/

https://plast.dk/2018/01/nyt-plastgenanvendelsesprojekt-skal-styrke-danske-virksomheders-konkurrenceevne/