Danmark kan kapitalisere på borgernes engagement ved at blive frontløber i en ny plastik økonomi.

Det kan hjælpe hele værdikæden indenfor plast gennem research og innovation at være målrettet et mindre forbrug og fuldstændig genanvendelse af al forbruger- og industri plast, udvikling af bæredygtigt plast og eliminering af forurening af plast som er i brug.

Det er EU’s mål for genanvendelse af plast emballage at nå 55%. Danmark har idag kun en genanvendelsesprocent på under en tredjedel af dette. Første skridt i at nå dette mål kan være en ensartning af kommunernes kriterier for at indsamle affald og dermed eliminere den ineffektivitet der er idag.

For at nå målet skal selve forbruget også reduceres og skabelsen af affald pga sammensatte plasttyper som gør det umuligt at genanvende. Det kan for eksempel inkludere en opskalering af pilot projekter der kan øge mængden af genbrug.

Der er store muligheder indenfor innovation
Vi kunne for eksempel forbedre indsamlingen og sorteringen med AI og avancerede sensorer og fortsætte med at forbedre recycling teknologier. Yderligere innovations muligheder er indenfor udvikling af nye produkter og materialer der kan genbruges og repareres eller nye forretningsmodeller der gør det muligt at bruge mindre plast.

Mckinsey&Company og Innovation Fund Denmark, har udarbejdet rapporten “New Plastics Economy – A Research, Innovation, and Business opportunity for Denmark”.
Du kan downloade hele rapporten her fra siden.

THE NEW PLASTICS ECONOMY

A Research, Innovation, and Business opportunity for Denmark
Summary of findings
Download

A Research, Innovation, and Business opportunity for Denmark
January 2019 – Technical report
Download

Mckinsey&Company
Innovation Fund Denmark