“I dag brænder vi alt for meget plastik af, vi skal blive meget bedre til at genanvende det. Vi har ikke uendelige ressourcer til vores rådighed, og der er ingen grund til at udvinde nye ressourcer, når vi kan bruge dem, vi allerede har. ”

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Plastik er et både holdbart og billigt materiale, som vi ikke kan undvære, men plastik udgør samtidig et stort forureningsproblem globalt set. Plastikhandlingsplanen vil sikre, at plastik bruges med omtanke og genanvendes til nye produkter.

27 initiativer
Strategien ”Plastik uden spild” rummer 27 initiativer, hvor et af hovedelementerne er oprettelsen af et nationalt plastikcenter, som skal være samlingspunkt for den danske plastikindsats. Andre hovedinitiativer er forbud mod tynde plastikposer samt bedre og mere ens sortering og indsamling af plastikaffald.

– Vi skal ikke stoppe med at bruge plastik, men vi skal bruge det smartere. Det er min oplevelse, at mange danskere – både virksomheder og borgere – er enige i dette og gerne vil bidrage til at løse problemerne med plastik. Og det er vigtigt, for hvis vi skal lykkes med dette projekt, så skal vi alle gøre en indsats. Det er en fælles mission, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Læs Plastik uden spild – Regeringens plastikhandlingsplan (PDF)

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Tema – Plastikhandlingsplanen “Plastik uden spild”