Siden 1970 har verdens ilande haft en målsætning om at donere en vis procentdel af deres bruttonationalindkomst til udviklingsbistand, men i 2017 var Danmark ét af kun syv lande, der opfyldte målsætningen. Hvor mange procent af BNI ligger målsætningen på?