En artikel i tidsskriftet Nature beskrev i 2018 den såkaldte ”stillehavsskraldespand”, der er et enormt havområde, hvor plastikaffald flyder rundt og udgør en trussel mod havdyr og økosystemer. Hvor stort er området sammenlignet med Danmark ifølge forskerne – ca. 10, 20, eller 40 gange større?