Den primære årsag til de klimaforandringer, der præger hele klode, er den øgede udledning af Co2 og andre drivhusgasser, som får temperaturen i atmosfæren til at stige. Hvor meget sted det globale CO2-udslip mellem 1990 og 2015 – ca. 30, 60 eller 120%?