Den globale opvarmning hænger tæt sammen med udledningen af CO2. List disse lande efter, hvor meget CO2 de udledte pr. indbygger i 2014. Start med det land, der udledte mest – Frankrig, Botswana, Danmark, Costa Rica.