CIRKLA – Akademi for Plastgenanvendelse, er en del af genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager.

CIRKLA afholder relevante kurser og undervisning i hensigtsmæssige materialevalg, design, produktionsmetoder og grønne forretningsmodeller, med det formål at øge plastgenanvendelsen i Danmark.

Navnet CIRKLA
–  CIRKLA betyder cirkulær på verdenssproget esperanto, og der er to årsager til, at valget netop faldt på dette navn.

For det første blev esperanto udviklet til at gøre mennesker med forskellige “modersmål” i stand til at kommunikere med hinanden. For det andet medfører akademiundervisningen, at vi fremmer den cirkulære økonomi. På den måde passer navnet CIRKLA rigtig godt til akademiet.

Projekt ”Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri”
CIRKLA – Akademi for plastgenanvendelse, startede som en del af projektet ”Genanvendelse af plast – en styrket dansk industri”, der satte fokus på genanvendelse, cirkulær økonomi, vidensformidling og dialog i værdikæden, så langt mere plast fra erhvervslivet bliver genanvendt.

Find et kursus der passer dig under “Lær om plast”

 

Følg CIRKLA på

Cirkla – Akademi for plastgenanvendelse

Cirkla – Akademi for plastgenanvendelse

@CirklaAkademi

 

Cirkla – Akademi for Plastgenanvendelse
Klostermarken 3, 9550 Mariager

Tlf. 98 54 16 55
E-mail: info@cirkla.dk

CVR/VAT 34 22 89 14

 

Skriv til os