Der etableres to netværk for virksomheder/plastens værdikædeaktører med interesse for genanvendelse af plastaffald:

  • Det første er ’Netværk for genanvendelse af plast’, som primært beskæftiger sig med genanvendelse af plast fra erhvervet, såsom byggeri, landbrug, detail, medicinsk udstyr og lignende.
  • Det andet er ’Netværk for cirkulær plastemballage’, og er en tilkobling af Forum for cirkulær plastemballage, hvor aktører der har deltaget i Forummet viderefører deres handlinger og anbefalinger i et netværk med fokus på plastaffaldet der ender i husholdningen.

CIRKLA-Netværk
I netværket er der plads til, at hele værdikæden er repræsenteret indenfor de fire brancher, som er det primære fokus i projektet:
1. Supermarkeder og Detail 2. Plastindustrien 3. Bygge & Anlæg 4. Landbrug og Gartneri

De interesserede virksomheder og værdikædeaktører opdeles i to netværk, hvor der i den ene er fokus på de mængder af plast, der ender i detail til business og der i den anden gruppe er fokus på, det plast der ender i husholdningsaffaldet. Hvert netværk afholder separate møder, men de kan også med fordel mødes i fællesskab.

Formålet med at drive de to netværk er, at sætte gang i udviklingen indenfor genanvendelse af plast i praksis.
Til netværksmøderne vil der være fokus på emner som:

  • Innovativt samarbejde på tværs I værdikæden
  • Sætte handling bag hensigten-eks. via udvikling og implementering af frivillige erklæringer om design-og indsamlingskrav, der kan underskrives af flere inden for en branche  –  herunder beregning af business cases
  • Fokus på design til adskillelse og genbrug/genanvendelse
  • Efterspørgslen – hvad kan plastmaterialet blive til/hvem vil aftage genbrugsplast
  • Hvilken kvalitet skal plasten være når den skal genanvendes, hvis det skal højne kvaliteten og værdien
  • Logistik og smart indsamling/returtagningssystemer samt økonomien omkring det

Driften af netværket bliver varetaget af henholdsvis Christina Busk og Yannick Drejer fra Plastindustrien, som står for oprettelse og den daglige drift af netværket.

Det er planen, at der afholdes tre årlige møder i de to netværk, hvoraf nogle af møderne med fordel kan afholdes med begge netværk sammen. Endvidere vil der anvendes en digital platform, Basecamp, til at kommunikere med netværket, så daglige debatemner mv. kan tages der.
Dagsorden for netværk vil blive fastsat efter deltagernes ønsker og behov, som løbende vurderes.

Forud for netværksmøderne kan deltagerne med fordel læse resultaterne og anbefalingerne fra ’Forum for cirkulær plastemballage’. Disse kan ses på dette link: https://plast.dk/tema/forum-for-cirkulaer-plastemballage/ .
Der er bl.a. dannet en designmanual for design af fremtidens emballage, samt lavet erklæringer for at øge genanvendelsen i detailhandlen.

Kom i kontakt med os

Skulle der opstå nogle spørgsmål er du velkommen til at konakte os.

Christina Busk

Miljøpolitisk chef, Plastindustrien
Mail: cb@plast.dk

 

Yannick Drejer

Miljøstudent, Plastindustrien
Mail: yd@plast.dk


Næste netværksmøder

Netværk for Cirkulær plastemballage
Onsdag den 22. januar 2020 i Industriens Hus, København

Netværk for Genanvendelse af plast
Tirsdag den 28. januar 2020 på Teknologisk Institut i Aarhus

Kontakt Yannick Drejer – yd@plast.dk, hvis du eller en anden repræsentant fra din virksomhed ønsker at deltage i ét eller begge netværk.