Det handler om meget mere end plastposer

Supermarkeder, tømmerhandler og detailhandlen går ind under kategorien af plastforbrugende virksomheder. Denne kategori udgør en ikke uvæsentlig andel af det samlede forbrug af plast der ikke går til genanvendelse.

I en tøjforretning vil man kunne sortere de tomme gavebåndsruller, transportbøjler, den folie de enkelte stykker tøj bliver leveret i sæson efter sæson – alt vil gøre en forskel!

Gode grunde til at genanvende plast

Miljøet spares for 2,4 kilo CO2 udslip for hvert kilo plast, der genanvendes i stedet
for at blive brændt, så derfor skal mere plast nu genanvendes!

Plast som en ren fraktion er en ressource der kan genanvendes igen og igen.

Vi deler vores viden