Det handler om meget mere end du tror

I Plastindustrien er der fuld fokus på genanvendelse til gavn for både klima, miljø, jobskabelse og grøn vækst.

Men der kan gøres meget mere. Er du eksempelvis i en sprøjtestøbervirksomhed kan indløb, afskær og fejlemner nemt sorteres i rene fraktioner og genanvendes direkte i jeres egen produktion

Vi har kurser og artikler til din branche

CIRKLA - Akademi for plastgenanvendelse

I plastakademiet vil der være forskellige relevante kurser og undervisning i hensigtsmæssige materialevalg, design, produktionsmetoder og grønne forretningsmodeller, også kurser der er specielt for ekstrudering og sprøjtestøbning.

Kurserne vil løbende blive slået op på denne side, efterhånder som de bliver udbudt.