Et samarbejde mellem Kalundborg Forsyning og Aage Vestergaard
Larsen A/S har resulteret i en økonomisk besparelse, intet
ressourcespild, reduceret CO2 udslip – altså reel cirkulær økonomi I
november 2015 blev Aage Vestergaard Larsen A/S kontaktet af Lars
Sørensen, Team-leder hos Kalundborg Forsyning A/S, som i forbindelse med
renoveringsprojekter på deres vandledningsnet bruger plastrør.

Kalundborg Forsyning har klare intentioner og visioner om at fremme
den cirkulære økonomi og ville derfor gerne undersøge, hvorledes deres
overskydende plastrør kunne håndteres på en miljørigtig måde og dermed
undgå ressourcespild.

Miljøkonsulent Pia M. Johansen fra Aage Vestergaard Larsen A/S og
Teamledere Ronni Dam Petersen samt Lars Sørensen gik i dialog og diverse
løsningsforslag blev debatteret. Ultimo november i år er den rigtige
løsning fundet. I fremtiden leverer Kalundborg Forsyning deres
overskydende plastrør til Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager hvor
rørene bliver oparbejdet, processet og forædlet til en ny
kvalitetsråvare.

Ovenstående type rør udgør en ikke uvæsentlig plastressource.
Tidligere ville de være blevet smidt væk, brændt eller eksporteret ud af
landet som affald – i stedet skaber de nu et positivt CO2 aftryk og
bliver til en ny råvare for den plastforarbejdende industri med deraf
følgende muligheder for øget afsætning og beskæftigelse.

En forsyning i konstant udvikling

Kalundborg Forsyning forsyner ca. 5.000 husstande med drikkevand og distribuerer fjernvarme til ca. 5.000 husstande i Kalundborg by, samt renser spildevand fra hele Kalundborg Kommune. Derudover leverer vi overfladevand til nogle af de store virksomheder i Kalundborg.

Læs mere på www.kalfor.dk