Et samarbejde mellem Kalundborg Forsyning og Aage Vestergaard Larsen A/S har resulteret i en økonomisk besparelse, intet ressourcespild, reduceret CO2 udslip – altså reel cirkulær økonomi I november 2015 blev Aage Vestergaard Larsen A/S kontaktet af Lars Sørensen, Team-leder hos Kalundborg Forsyning A/S, som i forbindelse med renoveringsprojekter på deres vandledningsnet bruger plastrør.

Kalundborg Forsyning har klare intentioner og visioner om at fremme den cirkulære økonomi og ville derfor gerne undersøge, hvorledes deres overskydende plastrør kunne håndteres på en miljørigtig måde og dermed undgå ressourcespild.

Miljøkonsulent Pia M. Johansen fra Aage Vestergaard Larsen A/S og Teamledere Ronni Dam Petersen samt Lars Sørensen gik i dialog og diverse løsningsforslag blev debatteret. Ultimo november i år er den rigtige løsning fundet. I fremtiden leverer Kalundborg Forsyning deres overskydende plastrør til Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager hvor rørene bliver oparbejdet, processet og forædlet til en ny kvalitetsråvare.

Ovenstående type rør udgør en ikke uvæsentlig plastressource. Tidligere ville de være blevet smidt væk, brændt eller eksporteret ud af landet som affald – i stedet skaber de nu et positivt CO2 aftryk og bliver til en ny råvare for den plastforarbejdende industri med deraf følgende muligheder for øget afsætning og beskæftigelse.

En forsyning i konstant udvikling

Kalundborg Forsyning forsyner ca. 5.000 husstande med drikkevand og distribuerer fjernvarme til ca. 5.000 husstande i Kalundborg by, samt renser spildevand fra hele Kalundborg Kommune. Derudover leverer vi overfladevand til nogle af de store virksomheder i Kalundborg.

Læs mere på www.kalfor.dk