Sidst på sommeren 2015 blev Aage Vestergaard Larsen A/S kontaktet af Sune Thyge Ryssel, projektleder inden for Ressource hos HOFOR A/S i København. HOFOR er Danmarks største forsyningsvirksomhed og har hvert år en del renoveringsprojekter på deres vandledningsnet. Til disse projekter bruges PE-HD-rør med en PP-kappe. HOFOR ville derfor gerne – på forsøgsbasis – se, hvor meget PE-HD-resterne (rørstumper o.l.) udgør, samt hvorledes selve bortskaffelsen af disse kunne foregå på en miljømæssig forsvarlig måde.

Succes fra første læs
Det hele blev en realitet i april 2016, og i maj blev der leveret 2 stk. 30 m3 maxi containere til opsamling af PE-HD-rør. Der er p.t. allerede afhentet flere læs rør i forbindelse med HOFORs projekter rundt omkring, hvorefter det bliver oparbejdet, processet og forædlet hos Aage Vestergaard Larsen A/S.

Vi kan konkludere, at samarbejdet mellem HOFOR og Aage Vestergaard Larsen A/S er en succes! Bare et læs har resulteret i over 10 tons ”ny” plastressource, der ellers før ville være blevet smidt væk, brændt eller eksporteret ud af landet som affald. Dvs. en økonomisk besparelse, intet ressourcespild, reduceret CO2 udslip kombineret med cirkulær økonomi.

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

HOFOR forsyner byer med vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling og opfører vindmøller.

HOFOR står for både vandforsyningen og for at lede spilde- og regnvand væk i otte kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk. Udover vand forsyner de København med fjernvarme, bygas og fjernkøling – og er i gang med flere vindmølleprojekter både i og uden for København.

HOFOR ejer også Amagerværket, som producerer el og fjernvarme.

Læs mere på www.hofor.dk